Ur flyende år.                                                              av Bo Englund

En skulptör av rang.

                                                                                                               

Ur flyende år.
Många skulpturer trängs på arbetsbord, i hyllor och skåp
Ur ett krympande perspektiv växer alltmer en längtan
för nya metamorfoser i dagrar av luft och ljus...

Boken Ut flyende år vill vara en dokumentation, ge bild åt
en del av mina senaste verk - bli minnen över det som varit...

Förord:
Under 40 år har jag med allt mer stegrat intresse följt Bo Englunds skapande. Hans humanistiska läggning präglar tydligt hans produktion.
Ett tema han ofta återkommer till är Yin-Yang, ett kinesiskt begrepp, som både symboliserar himmel–jord som kvinnligt–manligt.

Ett annat tema som man ofta finner i Bo Englunds skulpturer är Genesis. Vi får gå långt tillbaka, ända till skapelseberättelsen för att finna bakgrunden till detta begrepp. Genesis handlar om begynnelsen, alltings ursprung och födelse. Följdenligt hittar vi bland
Bo Englunds skulpturer många som utgår från livets födelse, från ägget, grodden eller fröet.

Båda dessa två teman kan ses som konstnärens hyllning till kärleken och livet. Med en aldrig sinande kreativitet finner Bo ständigt nya vägar för att symbolisera denna sin hyllning. Det är imponerande, näst intill obegripligt att det går att variera dessa teman i en sådan mångfald utan att det känns enformigt eller som upprepningar.

En av anledningarna till att Bo Englunds konst alltid känns lika fräsch och aktuell är att han hittat ett ett formspråk som passar honom. Han arbetar med en avskalad enkelhet som gör att hans skulpturer ligger vid sidan om alla moderiktningar och ismer. Ska man hänföra hans verk till någon riktning blir det närmast, att hans humanistiska skolning bidrar till att ge hans konstnärskap en klassisk profil. Få skulptörer har lyckats ge sina konstverk en sådan taktil känsla som Bo Englund.

Torshälla i oktober 2014
Jan Hellichius
Ordf. i Föreningen Ebelingmuseets Vänner

Ur flyende år
 är på 88 sidor,  inbunden i behändigt format och kan köpas hos alla bokhandlare
eller direkt från förlaget. 
ISBN 978 91 87119 48 4 
Pris 130 kronor inkl porto och moms.     
 

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60.
E-post:  
Klicka här>>