Golfentusiaster                                                                                  av Kåa Wennberg

Begränsad upplaga!

                                                                                                                                        

I denna bok berättar ett antal personer om sin golf. Var och när de började spela, bästa banor i Sverige och utomlands, personligheter som de mött på olika banor i världen, roliga och dråpliga händelser som inträffar under golfspel etc.
Litet nostalgi för de äldre och en den goda råd till de yngre vad gäller träning, motivation och attityd inför spelet.

Följande personer berättar:
Prins Bertil, Lotta Neumann, Stefan Edberg, Sven Tumba, Ingemar Johansson, Ulf Laurin, Liv Wollin, Tore Wretman, Helen Alfredsson, Mats Wilander, Bosse Parnevik och Torgny Mogren

Boken är rikt illustrerad.

Kåa Wennberg, född 1948, började sin författarbana 1979 – även som utgivare - med böcker om sin specialitet, antika vapen, efter sin fil.kand. med bl.a. konstvetenskap. Sedan har inriktningen varit främst biografier över icke nu levande personer.


Golfentusiaster
, 126 sidor inbunden i hårdband.
ISBN 91 971362 1 2
Pris i Sverige 280 kronor inkl porto och moms. 

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60. Fax: 0152 151 40. 
E-post:  
Klicka här>>