Ett kvinnoöde kring sekelskiftet                                                                                av Kåa Wennberg

Strindberg!

                                                                                                                                        

Här berättar Erika Dalqvist om sitt långa liv under förra sekelskiftet, från sina dagböcker som Kåa Wennberg tagit del av och sammanställt i denna bok. Det är fascinerande att följa hennes mödosamma, men ändå lyckliga liv.
 Del av citat från historikern Alf Åberg: ” Särskilt intressant är den fina skildringen hon ger som husmor åt August Strindberg under det halva år 1890-91 då han vistades på Breviks gård på Värmdö. Att ge ut hennes levnadsminnen anser jag vara en viktig kulturgärning”.
 
 Boken är rikt illustrerad.
 
 Kåa Wennberg, född 1948, började sin författarbana 1979 – även som utgivare - med böcker om sin specialitet, antika vapen, efter sin fil.kand. med bl.a. konstvetenskap. Sedan har inriktningen varit främst biografier över icke nu levande personer
 

 Ett kvinnoöde kring sekelskiftet
, 80 sidor inbunden i hårdband.
 
ISBN 978 91 97461 20 7
Pris i Sverige 240 kronor inkl porto och moms. 

Bokförlaget Axplock, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60.
E-post:  
Klicka här>>