Mariefred 400 år                          En jubileumsbok

Jubileumsboken!

Ulla Trenter, Per-Arne Ringh, Magnus Mörner, Peter Fellbom, Claes Insulander, Lennart Welander,  Gunnar Nordbeck och Eva Insulander.   Illustrationer av Harry Karlsson  
                                                                             

Mariefred fick sina stadsprivilegier av kung Karl IX den 12 juni 1605 och fyller alltså 400 år. Jubileet uppmärksammades genom en rad olika aktiviteter under året, alla syftande till att skapa en ökad gemenskapskänsla bland mariefredsborna, bl.a. genom att sprida kännedom om stadens historia.

Som ett led i jubileumsfirandet arrangerade Föreningen Mariefred Stad 400 år och Mariefreds hembygdsförening gemensamt under våren 2005 en serie föreläsningar om stadens historia, sedd från olika aspekter. Serien avslutades med ett seminarium med temat: Att bevara och utveckla den lilla staden i storstadens skugga.
Föreläsningarna och seminariet rönte stor uppmärksamhet och uppskattning inte bara bland mariefredsborna utan också i massmedia. Genom att sammanställa dem i en bok vill vi ge fler än åhörarna möjlighet att ta del av vad som sades.

Mariefreds historia börjar egentligen med Pax Marie, ett kloster som Sten Sture d.ä. lät uppföra vid sidan av borgen Gripsholm. Under följande fyra århundraden har mycket skett med staden. Denna utveckling belyses på ett initierat och intressant sätt i boken som är rikt illustrerad. Boken avslutas med en diskussion om den lilla stadens framtid. Boken är  rikt illustrerad.

148 sidor   Limbunden  ISBN 91 85385 09 3  Cirkapris 220 kronor inkl porto och moms.

Axplock Bokförlag, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60.
E-post:  
Klicka här>>