Katten också                                                                         Holger Lewin         Holger Lewins 36:e bok!

Kattbok!


Det sitter ett barn, I mörke män,
i hjärtats kamrar och gråter
    
Bo Bergman

Det citatet inleder författaren Holger Lewins senaste bok, hans 36:e!

Femton berättelser om levandets lust och leda. Från barnets storögda förundran över den första bussresan fram till den åldrade mannens höstliga färd runt sjön som präglat större delen av hans liv.
Arbete och drömmar, förhoppningar och besvikelser, lycka och längtan, rött liv och svart sorg, vemods vägar bland djur och natur.
Skärvor av verkligheten, upplockade ur sju av författarens tidigare böcker.

Katrineholmsförfattaren Holger Lewin är en värdig medlem i de stora arbetarförfattarnas led. Ett stort antal böcker har han skrivit, romaner, essäer, noveller liksom dikter.

Välkommen in i det poetiska språkets värld i Katten också! och möt denne ’poetiske prosaist’. En av de sista i sitt slag. Humor och värme präglar denne imponerande bildade och vige diktare.

Boken omfattar 144 sidor och är illustrerad av författaren. ISBN 91 85385 04 2.  Pris 175 kronor inklusive porto och moms.
 

Axplock Bokförlag, Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs. Tel: 0152 150 60.
E-post:  Klicka här>>