+

 
 

Pressmeddelande från Bokförlaget Axplock

Diktsamling av debutant.

                September 2016                                Även som e-bok.              

 
 


 

Karve.

av Daniel Gustafsson.

 

Vi rör oss 

i bräckta dopvattendrag
under en barskrapad himmel…

Karve, som betecknar en av vikingatidens skeppstyper, behandlar bland annat poetens resa tillbaks till sitt modersmål. Mälarlandskapet genomsyrar dikten: här möts forntida utfärder och samtida ankomster, gamla och nya världsbilder. Korthugget lyrisk, mångbottnad och rik på nybildningar, rör sig dikten i mötet mellan en nordisk och en kristen symbolvärld. 

Här
där båtvirket jordfästs

skjuter en fura
sin högmast ur myllan…


Daniel Gustafsson, född 1983 i Eskilstuna, är en poet och filosof verksam på både svenska och engelska. Han har en doktorand i filosofi från The University of York, jobbar inom skolvärlden, och delar sin tid mellan Svealand och Yorkshire. 


Karve 
är på 76 sidor, danskt band  i trevligt format och kan köpas överallt där böcker säljs.

Kontakt med författaren kan fås genom förlaget.

Provläsningsfil kan fås genom förlaget.

Recensionsexemplar kan erhållas av kända recensenter.

ISBN 978-91-87119-96-5 tryckt bok  *  ISBN 978-91-87119-97-2  e-bok.

   Bokförlaget Axplock
Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs
Tel: 0152 15060
E-post: 
post@axplock.se      Hemsida:   www.axplock.se

Sedan 1982