Pressmeddelande från Bokförlaget Axplock
Novellsamling                                                             Augusti 2013

 
 


 

Resa till och från en ö.

av Mats Myrstener.


 

 

Mats Myrstener är född 1954 i Bollnäs och uppvuxen i Umeå. Efter gymnasiestudier och en fil.kand. i statskunskap, litteraturvetenskap, historia och film arbetade han som journalist i Norrland, och därefter som bibliotekarie i Stockholm. Journalistexamen (Poppius, Stockholm). Bibl. examen 1982. 

Han är fil.lic. i litteratursociologi (Uppsala universitet) och har forskat och skrivit om Stockholms stadsbiblioteks historia och framväxt. 1984 publicerade han en första samling ”Arbetslösa noveller” på annat förlag. Detta är den andra.

”Dessa 17 noveller och korta prosastycken är skrivna under en trettioårsperiod. Temat är människan och människans’obotliga ensamhet’. 
Det vida innehållet speglas väl i novelltitlarna...”

 

 

Innehåll:
Resa till och från en ö (1985)  
Brevet (1989)     
Redogörelse för ett icke protokollfört möte (1981)      
Möte vid Slussen (1981)     
Striptease (1986) 2050 (reviderad 2012)  
Älskaren (1984)      
Prometeus och Pandora (1984)     
Tyst (1984)     
En arbetslös novell (1984)     
En gång tjuv (1988)
Kudden (1987)      
Nycklarna (2013)   
Pappa är indian (2010)    
Vid Jakob Adolf Häggs grav (1995)   
Macondo (2012)      
Christoffer Columbus (2013)
 

Resa till och från en ö är på 132 sidor, illustrerad, i trevligt format med mjuka pärmar och kan köpas hos alla bokhandlare 
eller direkt från förlaget. 
ISBN 978 91 87119 14 9 

Kommer som eBok den 30 augusti 2013.  ISBN: 978 91 87119 26 2

Finns överallt där böcker säljs.

Beställ även här>>
Eller via e-post, fax eller telefon.  Se nedan.

   Bokförlaget Axplock
Hospitalsgatan 5B, 645 30 Strängnäs
Tel: 0152 15060   Fax: 0152 15140
E-post: 
post@axplock.se      Hemsida:   www.axplock.se
Sedan 1982